Bach Gruppen A/S er en sammenslutning af flere virksomheder, der alle er bygget op omkring grundlæggeren Finn Bach. Finn er stadig, selv efter alle disse år, meget involveret i firmaet som igennem årene har udviklet sig enormt meget.  

Bach Gruppens hovedaktivitet består i at være moderselskab for en række datter- og associerede selskaber.

Selskaberne beskæftiger sig primært med opførsel og udlejning af bolig- og erhvervsejendomme samt produktion indenfor byggeindustrien.

Ud over at have egen bygge- og entreprenørafdeling omfatter Bach Gruppen også virksomheder, der leverer hovedparten af de råvarer og materialer, som bruges ved bygge- og anlægsopgaver, herunder sten, sand og grus, færdigbeton, tegl- og betonelementer, mørtel m.v.

Bach Gruppen er således i vidt omfang selvforsynende inden for bygge- og anlægsområdet, hvilket betyder, at Bach Gruppen er mindre sårbar over for eksterne leverandørers prispolitik, leveringssvigt m.v.

Det skal dog understreges, at hovedparten af produkterne indenfor råvarer, afsættes til eksterne kunder.

Bach Gruppens aktiviteter på ejendomsområdet fordeler sig forholdsmæssigt med ca. 70 % omsætning fra erhvervsejendomme og ca. 30 % omsætning fra boligejendomme.

Erhvervslejemålene er primært placeret i Viborg, men også i bla. Silkeborg, Randers, Ikast, Herning og Århus.

Boligejendommene er igen primært placeret i Viborg, men her spreder vi os lidt længere ud og er også aktive i byer som Brande, Bække, Thorsø, Hammel, Løgstrup, Skals, Hjallerup m.v

 

Bach Gruppen er landsdækkende, men er mest aktiv i området tæt på hovedkontoret i Viborg og området omkring kontoret i København. 

Selskaberne vi er involveret i, helt eller delvist, kan inddeles i 6 kategorier:

- Ejendomme (eks. Bach Gruppen Ejendomme A/S, Bølgen A/S, HI-Park 2016 ApS, BGK Njalsgade A/S m.m.)

- Biler (Deruda International A/S)

- Byggeri (eks. Bach Byg A/S, DUA I ApS m.m.)

- Byggematerialer (eks. GH Mørtel A/S, BG Beton A/S m.m.)

- Råstoffer (eks. BG Stone A/S, Bal Bulk Sp/F m.m.)

- Andet (eks. Vigsø & Ho Feriecenter A/S, Hyldahls Maskinstation A/S m.m.)

 

Find mere om disse aktiviteter under punktet 'Links'.

Ønskes yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte
Lene Christensen på telefon 20 33 02 16 eller Palle Buhl Jørgensen på telefon 28 99 87 00