Nybygget etageejendom i den nye bydel "Banebyen" i Viborg